Milieubewust

Geen uitstoot schadelijke stoffen Kart_Aspen

Wij vinden het belangrijk dat bezoekers bij ons een prettig verblijf hebben en hebben oog voor het milieu, dus geen stinkende en vervuilende karts. Dat is de reden waarom wij gebruik maken van een iets duurdere brandstof van de firma Aspen. Aspen zorgt voor een gezondere omgeving voor medewerker en bezoeker van de kartbaan. Aspen alkylaatbenzine bevat vrijwel geen schadelijke stoffen en reduceert de blootstelling aan benzeen met 99%. Benzeen is een kankerverwekkende stof die in gewone benzine zit. Blootstelling aan benzeen moet zoveel mogelijk worden voorkomen, dit is vooral belangrijk voor indoor kartbanen. Daarom wordt in verschillende sectoren door de Arbeidsinspectie gecontroleerd op het gebruik van alkylaatbenzine. Ook de uitstoot van koolmonoxide wordt met 10% vermindert. Bovendien zorgt Aspen voor minder onderhoud en een langere levensduur van de kart omdat de motor schoner blijft.